REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA 2019

POZIV

Bosanska Islamska zajednica Stockholm

 

vas poziva na XXVI Redovnu godišnju Skupštinu

Subota, 16. mart 2019. u 16:00

Frodevägen 8, Bromsten

Skupština je vrijeme kada svi članovi dobivaju uvid u prošlogodišnji rad Zajednice pa vas pozivamo da svojim prisustvom date svoj doprinos. Ove godine je skupština izborna. Ukoliko neko želi da mu se materijal pošalje poštom neka se obrati na stockholm@izb.se. Registracija počinje u 14:00 i traje do 16:00. Očekuje se veliki broj prisutnih i molimo vas da dođete na vrijeme.

 

Stockholm, 3. mart 2019.

Adnan Mahmutović

Predsjednik BIZ Stockholm

 

DNEVNI RED

Na temelju odredaba člana 12. Statuta BIZ Stockholm i odredaba iz Poslovnika o radu Skupštine (I-IV i VII), Upravni odbor predlaže slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine

2. Izbor radnog predsjedništva

3. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

4. Izbor Verifikacione komisije od tri člana

5. Izvještaj Verifikacione komisije o prisutnosti članova i utvrđivanje kvoruma

6. Utvrđivanje pravilnosti procedure sazivanja Skupštine

7. Utvrđivanje dnevnog reda

8. Izvještaj o radu Zajednice za prethodnu godinu

9. Izvještaj o rezultatima poslovanja u prethodnoj godini

10. Izvještaj Nadzornog odbora za prethodnu godinu

11. Razmatranje i usvajanje izvještaja podnesenih pod 8, 9 i 10

12. Oslobađanje od odgovornosti Upravnog odbora za rad u 2018. god.

13. Predstavljanje plana rada za narednu godinu

14. Predstavljanje finansijskog plana za narednu godinu

15. Razmatranje i usvajanje planova predstavljenih pod 13 i 14

16. Predlaganje i utvrđivanje liste kandidata za:

Upravni odbor – 9 članova i dva zamjenika

Nadzorni odbor – 3 člana

Zastupnici džemata u Skupštini IZBUŠ-a – 3 delegata plus imam

17. Izbori (glasanje i pauza)

18. Pismeni prijedlozi skupštinskih odluka

19. Informacije od bivšeg Upravnog odbora i pitanja članova

20. Proglašenje izbora

21. Zatvaranje Skupštine i dova

Ukoliko imate pitanja, dilema, ili vam je potrebno pojašnjenje, molimo vas da nam se obratite na stockholm@izb.se do 13. marta kako bi na samoj Skupštini uštedjeli vrijeme, a rad Skupštine učinili efikasnijim.
 
Po pravilima u Poslovniku o radu Skupštine, na Skupštini se ne mogu donositi odluke koje prethodno nisu bile dostupne u radnom materijalu kompletnom članstvu. Sve prijedloge koji su pristigli od članstva do datog roka Upravni odbor je stavio pod tačku 18.
 
Na pitanja vezana za finansijski izvještaj dat će se pojašnjenja 9. marta od 12-14 u prostorijama džemata.