SKUPŠTINA

Bosanska Islamska zajednica Stockholm

 

vas poziva na XXV Redovnu godišnju Skupštinu

Subota, 31. mart 2018. u 18:00

Frodevägen 8, Bromsten

Skupština je vrijeme kada svi članovi dobivaju uvid u prošlogodišnji rad Zajednice, njen razvoj, i njen potencijal pa vas pozivamo da svojim prisustvom date svoj doprinos. Ukoliko neko želi da mu se materijal pošalje poštom neka se obrati na stockholm@izb.se.

Stockholm, 13. mart 2018.

Adnan Mahmutović

Predsjednik BIZ Stockholm

DNEVNI RED

Na temelju odredaba člana 12 Statuta BIZ Stockholm i odredaba iz Poslovnika o radu Skupštine (I-IV i VII), Upravni odbor predlaže slijedeći dnevni red:

 • Otvaranje Skupštine
 • Izbor radnog predsjedništva
 • Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
 • Izbor Verifikacione komisije od tri člana
 • Izvještaj Verifikacione komisije o prisutnosti članova i utvrđivanje kvoruma
 • Utvrđivanje pravilnosti procedure sazivanja Skupštine
 • Utvrđivanje dnevnog reda
 • Izvještaj o radu Zajednice za prethodnu godinu
 • Izvještaj o rezultatima poslovanja u prethodnoj godini
 • Izvještaj Nadzornog odbora za prethodnu godinu
 • Razmatranje i usvajanje izvještaja podnesenih pod 8, 9 i 10
 • Oslobađanje od odgovornosti Upravnog odbora za rad u 2017.
 • Predstavljanje plana rada za narednu godinu
 • Predstavljanje finansijskog plana za narednu godinu
 • Razmatranje i usvajanje planova predstavljenih pod 13 i 14
 • Informacije od Upravnog odbora i pitanja članova
 • Zatvaranje Skupštine i dova

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, dilema, sugestija ili vam je potrebno pojašnjenje, molimo vas da nam se obratite na stockholm@izb.se do 25. marta kako bi na samoj Skupštini uštedjeli vrijeme a rad Skupštine učinili efikasnijim.

Na pitanja vezana za finansijski izvještaj dat će se pojašnjenja 25. marta od 15-18 u prostorijama Zajednice.