Offertförfrågan avseende ekonomisk rådgivning

Sedan år 1993 är Bosnisk Islamisk församling registrerad som en ideell förening där huvudsakliga ändamål är av religiöst och humanitär karaktär. År 1996 har föreningen fått även en momspliktig näringsverksamhet ” transporttjänst och begravning”, i syfte att ta hand om avlidna medlemmar och sköta begravningen i Sverige såsom i andra länder. Föreningen har fyra heltidsanställda och en del extra personal vid behov. Idag erbjuder ”Transporttjänst och begravning” även sina tjänster till andra folkgrupper som inte är våra medlemmar.

På grund av komplexiteten i den organisationsstrukturen som föreningen har idag, ser vi i styrelsen ett stort behov av att träffa en expert inom den ideella sektorn som kan hjälpa oss att se över dagens struktur och arbetssätt samt ge oss rekommendationer för fortsatt arbete. För kännedom är församlingen en del av ett trossamfund Bosniakiska Islamiska Samfundet.

Föreningen har avtal med en auktoriserad redovisningskonsult som hittills har hjälpt med årsbokslut och redovisning samt hantering av moms och dylikt. Men en noggrann översyn från revisionsbyrå har föreningen tidigare inte haft.

Med anledningen av ovan har församlingens styrelse valt att inhämta expertkunskap. Önskar ni lämna en offert vänligen efterfråga specifikation om exakta frågeställningar föreningen önskar utreda via nedan angiven mailadress.

I er offert önskar vi att ni bifogar följande information:

  • Prisförslag/Kostnadsförslag
  • Handlings- och åtgärdsplan
  • Tidsplan
  • Referensuppdrag (gärna med likartade frågeställningar och organisationsstrukturer)
  • Kort beskrivning och CV av uppdragsansvariga

Vi önskar motta er offert senast 5 juni 2018 till

BIZ Stockholm

Frodevägen 8

163 43 Spånga

Vid frågor kontakta oss på stockholm@izb.se