MEKTEBSKA NASTAVA

Nastava

U okviru kontinuiranih aktivnosti Bosanske Islamske zajednice u Stockholmu, održavamo mektebsku nastavu svakog vikenda u sledećim terminima:

– Subota: 15:00 – 16:30, Fittja, ilmihal / sufara;
– Nedjelja: Bromsten:

— prva smjena: 1.čas: 09:00 – 09:45, ilmihal; (10 min pauze) 2.čas: 09:55 – 10:40, sufara/Kur’an;

— druga smjena: 1.čas: 11:00 – 11:45, ilmihal; (10 min pauze) 2.čas: 11:55 – 12:40, sufara/Kur’an; (ljetni raspored)

— druga smjena: 1.čas: 11:00 – 11:45, ilmihal; (15 min pauze + podne namaz 12:00) 2.čas: 12:25 – 13:10, sufara/Kur’an; (zimski raspored)

(10:30 – 11:00 servira se voće u Divanhani ili dvorištu džamije – u džamiji se ne bi trebalo konzumirati hrana).
Slobodan je izbor smjene i dozvoljeno je i kombinirati, ali dobro bi bilo da se potrudimo biti redovni u jednoj smjeni koju izaberemo.

U prvu smjenu su pozvani odnosno preporuka je da se upišu i dolaze djeca koja žive bliže džamiji (otprilike sjeverni dio Grada u okolini džamije: Rinkeby, Tensta, Bromma, Kista itd) U drugu smjenu su pozvani da se upišu i dolaze djeca koja žive udaljeno od džamije (otprilike južni dio ili udaljeniji dijelovi sjevera Grada).
Dakle, svaki polaznik mekteba bi imao jedan čas ilmihala i drugi čas Kur’ansko pismo.

Upisnica (klikni)

Udžbenici

Udžbenike za mektebsku nastavu je napravila naša Savezna zajednica u Švedskoj, i rađeni su prema planu i programu mektebske nastave kojeg je napravio savjet glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Polaznici mektebske nastave se opredjeljuju za jedan od predviđena četiri nivoa (stupnja): 1. intro-nivo, 2. Bronza, 3. Srebro i 4. Zlatni nivo.

U programu i u udžbenicima su sadržaji iz ilmihala odnosno teorije. Potrebno je uz ove nivoe uvezati i nastavu sufare i Kur’ana, te će za početak to biti podijeljeno na ovaj način: 1. NIVO: 40% sufare (desetak harfova) 2. NIVO: završena sufara, 3. NIVO: početnici u Kur’anu i 4. NIVO: napredni učači Kur’ana po tedžvidu.

Udžbenici za ilmihal:

Prvi stupanj Optimerad
Drugi stupanj Optimerad
Treci stupanj Optimerad
Cetvrti stupanj Optimerad

Ovdje imate Sira Poslanika as (pitanja i odgovori) as (pitanja i odgovori).

Nakon što se mektebski polaznici opredijele za određeni nivo, isti će polagati da bi imali šehadetnamu za taj nivo i prešli učiti u sljedeći.

Udžbenici za sufaru:
www.sufara.ba

Kur’an:
www.tanzil.net

Cilj nam je da nastavimo rad na unapređenju kvaliteta mektebske nastave.

Integritet policy u mektebskom radu (GDPR)

U cilju unaprijeđenja rada mekteba, i normalnog funkcionisanja, sabiremo podatke o mektebskim polaznicima. Podaci se čuvaju u kartotekama i datotekama Zajednice, te su dostupni imamima, mektebskom osoblju i nosiocima organa džemata, a uništavaju se nakon završetka mektebskog uzrasta ili na zahtjev ili ispis iz mekteba. Uz saglasnost roditelja / polaznika, podatke dijelimo sa NBV i Bemuf.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi mekteba, kao i sugestije i prijedloge za poboljšanje, molimo da nas kontaktirate na: imam.stockholm@izb.se