Kontakt

Poštanska adresa
Bosniska Islamiska Församlingen
Box 49079, 100 28 Stockholm

Lokacija/Besöksadress
Frodevägen 8, 163 43 Spånga

Kontakt telefon: 08-653 68 21
Email: stockholm@izb.se