Adresa

Poštanska adresa

Bosniska Islamiska Församlingen

Box 49079, 100 28 Stockholm

 

Lokacija/Besöksadress

Frodevägen 8, 163 43 Spånga

 

Telefon

08 – 653 68 21

E-Mail