FORUM

PETAK 16. FEBRUAR 2018. u 19:00 SATI

 

Cilj ovogodišnjeg foruma je primarno da se džemat upozna sa radom TTB-a (Transport Tjänst och Begravning) koje pripada BIZ Stockholm i da mu se da mogućnost da postavi pitanja vezana za TTB. Njegova djelatnost pokriva skandinavske zemlje i u velikoj mjeri uključuje vožnju dženaza u domovine umrlih (uglavnom BiH, Sandžak i ostale balkanske zemlje, a povremeno i tzv. arapske zemlje).

 

Na početku foruma radna grupa koja je ispred Upravnog odbora zadužena za razvoj TTB-a će prvo predstaviti TTB kroz jedno kraće izlaganje, iznijeti šta i kako se radilo 2017. godine sa osvrtom na rad proteklih godina. Džematlije će imati priliku postavljati pitanja i uključiti se u otvorenu diskusiju sa radnom grupom.

 

Osim fokusa na TTB, džematlije će imati priliku da razgovaraju sa Upravnim odborom u svojoj cijelosti i da međusobno diskutuju sva druga pitanja koja su važna za rad i razvoj džemata.

 

Forum je otvorenog karaktera, ali radi bolje pripreme, ukoliko se od Upravnog odbora traže konkretni odgovori na određena pitanja, molimo vas da sve svoje upite i prijedloge pošaljete do 1. februara na stockholm@izb.se ili u prostorijama Zajednice predate kovertu sa pitanjima Asimu Repuhu ili Merzuku ef. Hadžirušidoviću.