DEMANT

 

Bosanska islamska zajednica Štokholm

povodom članka Armina Osmančevića od 25.01.2019.

 

Povodom članka Armina Osmančevića od 25.01.2019. godine pod naslovom „Vakuf IZ Štokholm može ubrzo biti oduzet, članovi nisu upoznati o tome,” upravni odbor Bosanske islamske zajednice Štokholm je na svojoj sjednici 27. januara 2019. godine odlučio da najodlučnije odbaci određene navode Osmančevića, i smatra ih isključivo ličnim i pogrešnim tumačenjima.

 

Odbor obavještava svoje članove i javnost da nema nikakvog razloga za bojazan da bi Vakuf naše Zajednice došao u pitanje.

 

Tačno je da je Porezna uprava, nakon kontrole prijavljenog poreza pokopnog biroa (osnovanog 1996), odlučila u oktobru 2018. godine da jedan dio usluga koje biro obavlja podliježu PDV-u. Porezna uprava nije iznijela nikakve optužbe protiv Zajednice niti je tražila pregled i korigovanje PDV-a za bilo koji drugi period izuzev perioda januar-mart 2018. godine.

 

U saglasnosti sa Nadzornim odborom i ekonomskom grupom Zajednice, Odbor je takođe zatražio mišljenje jednog od vodećih švedskih revizionih biroa kako bi se odluka Porezne uprave eventualno izmijenila. Taj proces je u toku.

 

Nadzorni odbor, u kojem je Osmančević član, je obavio reviziju poslovanja za 2017. godinu i nije imao primjedbi. Revizija za 2018. godinu još nije završena.

 

Odbor je ozbiljno shvatio navode i pozvao Osmančevića da predoči sve konkretne dokaze koji bi potvrdili da je bilo koji član postupao protuzakonito te se o Zajednicu nelegalno i bez odobrenja ekonomski okoristio. Taj materijal dosada nije dobiven i iz tog razloga Upravni odbor smatra slučaj završenim i navode klevetom.

 

Upravni odbor, BIZ Štokholm