BAJRAMSKO PISMO

«Do Allaha neće doprijeti (kurbansko) meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; tako vam ih je (kurbane) potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine!» (Al-Hajj, 37) 

Poslanik, a.s., je rekao: »Najveličanstveniji dan kod Allaha je prvi dan Kurban-bajrama, a zatim dan Arefata.»

 

Drage naše džematlije,

Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh!

Nadamo se da vas ovo hadžibajramsko pismo zatiče u hajru i berićetu, i želja nam je da vas ovim pomognemo u upotpunjavanju priprema za najodabranije dane u godini, prije i u toku Kurban-bajrama. Dovimo dragom Allahu dž.š. da nam uz ovogodišnji Kurban-bajram ukabuli kurbane i ostala dobra djela, oprosti grijehe, i poživi do drugog bajrama. Amin.

 

DOČEK KURBAN-BAJRAMA

Prvih deset dana Zul-hidždžeta (23.avgusta–01.septembra 2017.)

Resulullah, a.s. je rekao: »Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od ovih dana» (prvih deset dana zul-hidždžeta). Prisutni su upitali: «Allahov Poslaniče, i od borbe na Allahovom putu?» Rekao je: «I od borbe na Allahovom putu, osim čovjeka koji u borbi na Allahovom putu žrtvuje svoj život i imetak.»

Dolazak ovih posebnih sezonskih prilika potrebno je preduhitriti iskrenim pokajanjem od svih grijeha uz čvrstu odluku da im se neće vratiti, te donošenjem odlučne namjere da se ti dani ispune Allahu dragim djelima. Djela koja je pohvalno činiti u prvih deset dana zul-hidždžeta:

 

1.    Obavljanje hadždža i ‘umre je najbolje što se može učiniti u tim danima, jer Resulullah, a.s je rekao: «Umra nakon umre je iskup za grijehe počinjene između njih, a za hadždž mebrur (ispravno obavljen hadždž) nema druge nagrade osim Dženneta.»

2.    Donošenje tekbira i učenje zikra. Rekao je Resulullah, neka je na njega Allahov mir i blagoslov: «Nema dana koji su veličanstveniji kod Allaha i Njemu draži od ovih deset dana, stoga ih ispunite riječima la ilahe illallah, Allahu ekber i elhamdulillah.»

     Tekbiri se uče u svim prilikama tokom ovih mubarek dana, a neposredno nakon namaza propisano ih je učiti u periodu od sabah-namaza na dan Arefata (za one koji nisu na hadždžu) do ikindija-namaza četvrtog dana Bajrama. Tekbiri se mogu učiti na sljedeće načine: jednostavno ponavljati riječi «Allahu ekber,» ili «Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illellahu vallahu ekber, Allahu ekberu ve lillahil hamd’.»

3.    Dobrovoljni post. Prenosi se od Poslanikovih, a.s., supruga da su govorile: «Allahov Poslanik postio je devet dana zul-hidždžeta, dan Ašure i tri dana u svakom mjesecu.» Posebno je pohvalno muslimanima koji nisu na hadždžu postiti dan Arefata (9. zul-hidždže/23.septembar), jer je Resulullah, a.s., kazao: «Računam da će Allah postom tog dana oprostiti grijehe učinjene u protekloj i grijehe učinjene u narednoj godini.»

4.    Dobrovoljni namaz. Uz nastojanje da se obavezni namazi klanjaju u džematu, pohvalno je učestati dobrovoljne namaze. Poslanik, a.s, obraćajući se Sevbanu, r. a., rekao je: «Nastoj da što više sedždi učiniš, jer za svaku sedždu koju učiniš Allah će te Sebi podići za stepen i grijeh ti oprostiti.»

5.    Udjeljivanje sadake. Rekao je Uzvišeni Allah: «O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas Mi darujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva! – A nevjernici sami sebi čine nepravdu.» (El-Bekare, 254)

6.    Klanje kurbana u danima Bajrama, jedenje i udjeljivanje kurbanskog mesa.

Postoje i mnoga druga djela koje je pohvalno činiti bilo kada, a naročito u tim danima, kao što su: učenje Kur’ana, istigfar (traženje oprosta), dobročinstvo roditeljima i komšijama, održavanje rodbinskih veza, nazivanje selama, mirenje zavađenih, podsticaj na dobro i zabrana lošeg, ostavljanje ružnih riječi, čuvanje pogleda od harama, ukazivanje počasti gostima, posjeta bolesnih, donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upućivanje dove za roditelje i braću u vjeri, praštanje i sl.

«One koji se budu zbog Nas trudili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine» (El-Ankebut, 69)

 

KURBAN

Ovim vas pozivamo da se uključite u akciju prikupljanja uplata kurbana preko Rijaseta. Akcija traje do 30. avgusta 2017. godine, a cijena ovogodišnjeg kurbana za Švedsku je 1.750 kruna. (Bankgiro: 596-6130 ili SWISH: 1236095988 – sa naznakom «kurban»). Napominjemo da je kao i ranijih godina moguće preuzeti trećinu kurbana u Sarajevu, a za to je potrebno dostaviti telefonski broj onoga ko će preuzeti.

Zašto preko Rijaseta? To je jedini siguran način uplaćivanja jer ispunjava sve uvjete fetve, koju je izdalo Vijeće za fetve Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Značajno je naglasiti da se svi kurbani koji se kolju u organizaciji Rijaseta, nabavljaju u BiH, velikim dijelom od povratnika. Na taj način se stimuliraju domaći poljoprivrednici.

 

BAJRAMSKA RUŽA HUMANOSTI

Aktiv žena BIZ Stockholm

Nakon bajram namaza kupite ružu svojim majkama, ženama, kćerkama i na taj način donirajte djeci poplavljenih područja naše Bosne i Hercegovine. Resulullah je rekao «Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. A ja sam među vama najbolji prema svojim ženama.»