O Džematu

Svaki uspjesna osoba zna da se uspjeh zasniva na zajednici i ljudima s kim radi.

O nama

BIZ Stockholm je zajednica svih Bošnjaka.

Historijat

Bosanska islamska zajednica u Stockholmu već punih dvadeset godina postoji i radi okupljajući svoje džematlije. Za ovo vrijeme ona je bila i ostala jedan od najčvršćih oslonaca muslimana–Bošnjaka u njihovom duhovnom i svakom drugom pogledu. Onda kada im je bilo najteže, kada su protjerani sa svojih topraka, došavši u ovu njima nepoznatu, ali prijateljsku zemlju, osnovali su svoju Bosansku islamsku zajednicu, svoj džemat, u kojoj su našli i nalaze duhovni temelj za orijentiranje, kako bi na zadovoljavajući način prebrodili neizbježnu konfrontaciju sa izazovima vremena i prostora. Ona im je omogućila vjersku pouku koja daje odgovore na pitanja našeg vremena. Kroz vjerske, ali i druge kulturne aktivnosti, kroz svoju Zajednicu džematlije čuvaju temelje svoje vjere, svojih običaja, svoje kulture i svoga jezika, ali i prihvataju, i usvajaju i vrijednosti društva u kome žive.

Napuštajući svoju domovinu, privremeno ili trajno, odlazeći u druge zemlje, ljudi su u zemljama svog novog boravka ”tražili dio svoje domovine”. To su, donekle, nalazili, i nalaze, organizujući se u svoje mesdžide i bosanske islamske zajednice. Na taj način oni nastoje očuvati svoje biće, svoju vjeru, kulturu i ostvariti kontakte sa razvojem i stvarnošću u zemlji iz koje su potekli. Oko 4.500 muslimana-Bošnjaka koji su svoje prebivalište našli u Stockholmu 1993. godine osnovaše Bosansku islamsku zajednicu i okupiše se u svoj mesdžid.

Djelovanje

Dvadeset godina u životu čovjeka znače mnogo. Međutim, u postojanju jedne institucije i njenom radu ne predstavlja neki značajniji period. Ali vrijeme i uslovi u kojima je nastala, aktivnosti koje je ostvarivala, taj period u radu Bosanske islamske zajednice u Stockholmu je značajan, pa se osjetila potreba da se kroz ovu web stranicu predstavi i poboljša njen rad.

Pored vjerskih aktivnosti kao što su: namazi, vjerska pouka, aktivnosti vezane za mubarek mjesec Ramazan i Bajrame Bosanska islamska zajednica ostvarila je i druge značajne aktivnosti za svoje džematlije. Osnovana je biblioteka sa nekoliko stotina naslova, na tribini Zajednice je u periodu od prvih deset godina održano 130 predavanja sa vjerskim, ali i svijetovnim sadržajima, osnovan je Bošnjački kulturni centar kao institucija čiji je zadatak da njeguje kulturu Bošnjaka, ali i radi na zbližavanju različitih kultura, zatim Omladinska organizacija, koja djeluje u okviru Zajednice ostvarila je značajne aktivnosti, a pokopni ured svoju djelatnost obavlja već punih dvanaest godina.

Uspostavljena je saradnja sa svim bosanskim organizacijama u Stockholmu, ali i Švedskoj, ali i sa jednim brojem švedskih organizacija i institucija. U ovom sedamnaestogodišnjem periodu Bosanska islamska zajednica u Stockholmu upotpunosti je ostvarila svoje programske zadatke. Danas Zajednici čini oko 1000 članova.