U cilju što kvalitetnijeg života svi naši članovi su dobro došli da zakažu vrijeme sa našim imamima i da dobiju savjet, preporuku ili uputu u kom pravcu mogu u svom životu ići dalje. Naši imami će pomoći u oblasti u

Pročitaj više

Kada se dijete rodi treba se zahvaliti Onome koji ga je stvorio u majčinoj utrobi. Izgovaramo riječi: Mašaallah i zahvaljujemo Allahu dž.š. Učimo tri posljednje sure iz Kur'ana ili prigodne dove od kojih može biti i ova: Euzu bi kelimetillahi-ttammeti

Pročitaj više

U našoj tradiciji se uči Mevlud u raznim prilikama. Useljenje u kuću ,stan, završetak školovonja ili za svaki hairli korak i događaj u životu jedne porodice ili pojedinca. Može se upriličiti u kućnom ambijentu ali i u našoj džamiji. Potrebno

Pročitaj više

Džematski odbor i Grupa za socijalni život džemata vas poziva na sportski turnir sa nekoliko drugih džemata uz prigodna predavanja, grill ručak i fiku. Više in formacija na linku: https://www.bizstockholm.se/sportski-turnir-2021/

Pročitaj više

Dugo godina kruže nezvanične informacije o raznim dešavanjima u Džematu Stockholm. Ovo dovodi do velikog broja pitanja među našim članovima koja zahtjevaju zvaničnu informaciju na osnovu argumenata. “Pitanja i odgovori” je stranica zatvorenog tipa, i mogu je koristiti isključivo članovi

Pročitaj više

Zadataci ove Grupe za humanitarni rad su organizaciju mjesečnih akcija pomoći jetimima, bolesnim, kao i najugroženijim muslimanima Bosne, Sandžaka i svih mešihata u sastavu IZ u BiH, stipendiranje siromašnih studenata, pomoć povratničkim džematima, upravljanje Džematskim Humanitarnim fondom. Grupa za humanitarni

Pročitaj više

Obaveza roditelja prema muškoj djeci je da ih osunnete. To se može učiniti na jednoj od klinika u gradu Štokholmu koje to imaju u svojoj ponudi. Mi ne preporučujeme nikakve privatne aranžmane obzirom da je jedan broj muslimana koji su

Pročitaj više

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj kao vjerska zajednica dobila je pravo da njeni imami koji polože ispit kod Kammarkolegiet-a mogu obavljati vjenčanja koja su priznata u ovoj zemlji kao i vjenčanja u drugim vjerskim zajednicama i institucijama koje imaju identično

Pročitaj više

Kako postoji početak života na ovom svijetu tako postoji i kraj. Naša obeveza je da ogasulimo i opremimom muslimana koji je preselio prema propisima koje propisuje naša vjera. U ovim okolnostima u gradu u kome živimo i u okviru našeg

Pročitaj više

Šta je BEMUF BEMUF je omladinska organizacija koja djeluje u okviru IZBUŠ-a i okuplja djecu i omladinu starosne dobi od 6 do 27 godina. Lokalne organizacije BEMUF-a djeluju u okviru bošnjačkih džemata. BEMUF organizira razne vrste omladinskih i drugih aktivnosti.

Pročitaj više

Emina Bektaš (emina.bektas@bizstockholm.se)Enisa Maljević (enisa.maljevic@bizstockholm.se)Jasmina Golić Kargić (jasmina.golic@bizstockholm.se)Muhammed Halilović, zamjenik (muhammed.halilovic@bizstockholm.se)

Pročitaj više

Komisija za ženski aktivizam Medina Čizmić (medina.cizmic@bizstockholm.se)Mevlija Alić (mevlija.alic@bizstockholm.se)Emina Ferhatović (emina.ferhatovic@bizstockholm.se) Aktiviteti u 2021. godini U subutu 12. juna, 2021 g. je Komisja za ženski aktivizam održala godišnju završnicu u prostorijama džemata Štockholm. Prijavilo se 50 džematiljki a odazvalo se

Pročitaj više

Godina Dokument 2020 Statut Džemata Stockholm 2020 Pravilnik o radu Skupštine 2020 Pravilnik o radu Džematskog odbora 2020 Pravilik o radu Nadzornog odbora 2020 Pravilnik o radu Izborne komisije 2020 Pravilnik o izborima 2020 Pravilnik o radu Statutarne komisije 2020

Pročitaj više