,

Iznos sadekatu-l-fitra za ramazan 1435./2014. godine.

Na osnovu šerijatskih propisa i utvrđene prakse hanefijske pravne škole, te relevantnih statističkih podataka o cijenama hrane i ukupnom ekonomskom stanju i standardu muslimana u Bosni i Hercegovini i dijapori, Rijaset Islamske zajednice u BiH je na svojoj 18 . redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu, razmatrajući pitanje visine sadekatu-l-fitra utvrdio iznos sadekatu-l-fitra za ramazan 1435./2014. godine.

Pročitajte više