MEKTEBSKA NASTAVA

Nastava

U okviru kontinuiranih aktivnosti Bosanske Islamske zajednice u Stockholmu, održavamo mektebsku nastavu svakog vikenda u sledećim terminima:

 • SUBOTA, turska džamija Fittja
  • 15:00 h ( ilmihal – sufara )
 • NEDJELJA, džamija Bromsten
  •  09:00 h PRVA SMJENA (ilmihal – sufara/Kur’an);
  •  10:30 h mektebska horska sekcija – sekcija mujezina;
  •  11:15 h DRUGA SMJENA (ilmihal – sufara/Kur’an);
  •  12:00 / 13:00 h podne namaz;
  •  13:25 h Intenzivni mekteb

U prvu smjenu su pozvani da se upišu i dolaze djeca koja žive bliže džamiji (otprilike sjeverni dio Grada u okolini džamije: Rinkeby, Tensta, Bromma, Kista itd) U drugu smjenu su pozvani da se upišu i dolaze djeca koja žive udaljeno od džamije (otprilike južni dio ili udaljeniji dijelovi sjevera Grada) Dakle, svaki polaznik mekteba bi imao jedan čas ilmihala i drugi čas Kur’ansko psimo. 

Upisnica (klikni)

Udžbenici 

Udžbenike za mektebsku nastavu  je napravila naša Savezna zajednica u Švedskoj, i rađeni su prema planu i programu mektebske nastave kojeg je napravio savjet glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Polaznici mektebske nastave se opredjeljuju za jedan od predviđena četiri nivoa: 4. intro-nivo, 3. Bronza, 2. Srebro i 1. Zlatni nivo. U programu i u udžbenicima su sadržaji iz ilmihala odnosno teorije. Potrebno je uz ove nivoe uvezati i nastavu sufare i Kur’ana, te će za početak to biti podijeljeno na ovaj način: 4. NIVO: 40% sufare (desetak harfova) 3. NIVO: završena sufara, 2. NIVO: početnici u Kur’anu i 1. NIVO: napredni učači Kur’ana po tedžvidu.

Udžbenici

Prvi stupanj

Drugi stupanj

Treci stupanj

Cetvrti stupanj

Plan i program

http://www.bizstockholm.se/plan-rada/ 

Ovdje imate Sira Poslanika as (pitanja i odgovori).

Nakon što se mektebski polaznici opredijele za određeni nivo, isti će polagati da bi imali šehadetnamu za taj nivo i prešli učiti u sljedeći. Cilj nam je da nastavimo rad na unapređenju kvaliteta mektebske nastave.

U koliko imate bilo kakvih pitanja u vezi mekteba, molimo da nas kontaktirate na: stockholm@izb.se