,

Prikupljanje pomoci za poplavama pogodjeno stanovnistvo BiH

Prikupljanje pomoci za poplavama pogodjeno stanovnistvo BiH

Zakljucno sa 09. juni ukupno sabrano na nivou Zajednice 658.246 SEK. Aktuelni info na izb.se portalu Zajednice.

Zakljucno sa danasnjim danom, srijeda, 11. juni, nas dzemat je prikupio 58.447 SEK. Akcija i dalje traje.

10364200_918021058227960_5344505110620778245_n